• Institut für Slawistik und Hungarologie
    • Ungarische Literatur und Kultur

Hungaro(b)log

A Magyar irodalom és kultúra tanszék blogja irodalomról, kultúráról, nyelvről | Der Blog des Fachgebietes Ungarische Literatur und Kultur über Literatur, Kultur und Sprache

Ungarische Lyrik auf Deutsch / Magyar versek németül

Die Webseite lyrikline.org enthält zahlreiche Gedichte zeitgenössischer ungarischer Lyriker in deutscher Übersetzung.

Aus der Textsammlung empfehlen wir heute das Gedicht Letzte Dinge. Die Ewigkeit von Szilárd Borbély.

A lyrikline.org weboldalon számos kortárs magyar költő németre fordított versét olvashatjuk.

A gyűjteményből ma Borbély Szilárd Végső Dolgok. Az Örökké-valóság című versét ajánljuk.

5. Februar 2021 | Veröffentlicht von goerbeta | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Ferenc Kiefer (1931-2020)

Im November 2020 ist Professor Ferenc Kiefer gestorben, eine große, international anerkannte Persönlichkeit der ungarischen und der allgemeinen Sprachwissenschaft. Sein Forschungsinteresse galt in erster Linie der formalen Syntax, der Semantik und der Pragmatik. Seine Beiträge und Bücher zur Theorie der Präsuppositionen, zu den formalen und semantischen Zusammenhängen des Aspekts sowie zur Natur von Wortzusammensetzungen machten ihn zu einem der international bekanntesten Experten auf diesen Gebieten. Vor einigen Jahren besuchte Professor Kiefer auch unser Institut, um vor einem interessierten Publikum aus Hungarolog*innen, Slawist*innen und Linguist*innen einen Gastvortrag auf Deutsch über die Rolle der Verbalpräfixe in der Aspektmarkierung zu halten. Die Bibliographie seiner Arbeiten ist hier zugänglich: http://www.nytud.hu/depts/tlp/kiefer/publist.html. Wir erinnern an Professor Kiefer mit einem seiner Beiträge, in dem er die Zusammenhänge zwischen Wortbildung und Aktionsart aus areallinguistischer Perspektive untersucht: http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/kiefer/areapdf.pdf.

2020 novemberében elhunyt Kiefer Ferenc professzor, a magyar és az általános nyelvészet nemzetközileg elismert, nagy alakja. Kutatói érdeklődése elsősorban a formális mondattan, jelentéstan, pragmatika területére terjedt ki. Az előfeltevések elméletéről, az aspektus formai és jelentéstani összefüggéseiről, a szóösszetételek természetéről írott munkái e területek egyik legjobban ismert nemzetközi szakértőjévé tették. Kiefer professzor évekkel ezelőtt intézetünkben is járt, meghívott előadóként az igekötők aspektusjelölő szerepéről tartott előadást német nyelven, hungarológusokból, szlavistákból, általános nyelvészekből álló érdeklődő közönség előtt. Műveinek bibliográfiája az alábbi linken érhető el: http://www.nytud.hu/depts/tlp/kiefer/publist.html. Kiefer professzorra egy, a szóképzés és az akcióminőség összefüggéseit areális nyelvészeti szempontból vizsgáló tanulmányával emlékezünk: http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/kiefer/areapdf.pdf.

29. Januar 2021 | Veröffentlicht von goerbeta | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Ungarischer Humor auf Deutsch / Magyar humor németül

»Geld oder Leben!«

»Leben!«

Der Straßenräuber mit dem Revolver erschrak und wich zurück. Nie zuvor hatte ein Angreifer dergleichen vernommen, obwohl diese seine Aufforderung bereits unzählige und unselige Male unter der Sonne erklungen war. Die schussbereite Waffe zitterte in der Hand des ratlosen Kriminellen … Ruhig hob sein Opfer die Hände hoch, wie jemand, dem es gleich ist, wie ihm geschieht.

Hinsichtlich von Ouvertüre bis Ausklang handelte es sich hier um das sonderbarste und traurigste Kriminalmusical aller Zeiten.

Schauplatz: San Francisco, Oakland.

Autor: Das Leben.

Personen: Ein nervöser Wegelagerer, ein lebensmüdes Opfer, einige Matrosen, Polizisten, Gendarmen, kein Volk.

Mit diesen in Ungarn berühmt gewordenen Worten beginnt Jenő Rejtő seinen Roman Ein Seemann hieß Marita. Mit seinen Kabarett- und Bühnenstücken und seinen Romanen, die er oft unter dem Pseudonym P. Howard veröffentlichte, wurde Rejtő zu einem der populärsten Vertreter und zugleich zum Erneuerer der Unterhaltungsliteratur der Zwischenkriegszeit. Unzählige Male wurden seine etwa 50 Romane verlegt, seine Parodien auf das Genre des Abenteuerromans, oft absurd überdreht und mit grotesken Sprachwitzen übersät, erfreuen sich bis heute ungebrochener Popularität. Der Berliner Elfenbein Verlag gibt seit 2004 die auch für Übersetzer anspruchsvollen Texte in einer Reihe heraus. Der neueste Band mit dem Titel Ein Seemann hieß Marita ist 2020 erschienen. Auch für Sprachlerner interessant könnte ein Vergleich des Originaltextes (Link in der Ungarischen Digitalen Bibliothek hier) mit der deutschen Version sein. Kurzinfo zum Buch: https://www.elfenbein-verlag.de/

– Pénzt vagy életet!

– Életet!

A revolveres merénylő ettől a választól úgy megijedt, hogy visszahőkölt. A számtalanszor elhangzott támadó felszólításra, amióta a világ világ, először hangzott el a fenti válasz. A rabló lövésre kész pisztolya megrezdült a kezében, és egyszerűen nem tudta, hogy mit tegyen. A megtámadott egyén két karját nyugodtan felemelte, mint akit nem érdekel, hogy mi lesz.

Ez volt lefolyását és befejezését tekintve minden idők legkülönösebb és legszomorúbb bűnügyi komédiája. Színhely: San Francisco, Oakland. Írta: az élet.

Személyek:

Egy ideges útonálló.

Egy rezignált áldozat.

(Katonaság, néptelenség.)

Rejtő Jenő A megkerült cirkáló című regényének híres kezdősorai ezek. Rejtő (írói álnevén P. Howard) a két világháború közötti időszak népszerű írója, kabaré- és színpadi szerzője, a szórakoztató irodalom képviselője és megújítója volt. Mintegy ötven regénye számtalan kiadást ért meg, abszurd humorba hajló, groteszk, nyelvi humorral megírt kalandregény-paródiái máig töretlen népszerűségnek örvendenek. A berlini székhelyű Elfenbein Verlag 2004 óta megjelenő sorozatában németül adja ki a fordító elé is nagy kihívásokat támasztó szövegeket. A legújabb kötet, a Megkerült cirkáló 2020-ban jelent meg Ein Seemann hieß Marita címmel. Nyelvtanulók számára is érdekes lehet a Magyar Elektronikus Könyvtárban megtalálható az eredeti szöveg (link) és a német változat összehasonlítása. Ismertető a könyvről: https://www.elfenbein-verlag.de/

25. Januar 2021 | Veröffentlicht von goerbeta | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Digitális múzeum / Digitales Museum

Zwar bleiben während der Pandemie auch die Museen in Budapest geschlossen, es können jedoch immer mehr Kunstsammlungen, zumindest teilweise, im virtuellen Raum besichtigt werden. Heute empfehlen wir das digitale Angebot der Ungarischen Nationalgalerie, der größten öffentlichen Sammlung für Bildende Kunst in Ungarn. Online zu genießen sind unter anderem die Ausstellungen Variationen auf den Realismus – von Munkácsy bis Mednyánszky (Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyáyszkyig) oder Ungarische Landschaften (Magyar tájak), der Menüpunkt Meisterwerke im Unterricht (Remekművek az oktatásban) bietet einen interaktiven Zugang zu einigen bedeutenden Gemälden, und freitags kann man an Online-Museumsführungen teilnehmen. Link zum Digitalen Museum: https://mng.hu/muveszet-otthonrol/

Viele Kunstwerke in der Ungarischen Nationalgalerie können, zusammen mit ihren Kurzbeschreibungen auch im Projekt Google Arts and Culture angesehen werden: https://artsandculture.google.com/partner/hungarian-national-gallery

A koronajárvány idején ugyan a budapesti múzeumok is zárva tartanak, de egyre több gyűjtemény tekinthető meg – legalábbis részben – a virtuális térben. Ma a magyarországi képzőművészetet dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyűjtemény, a Magyar Nemzeti Galéria digitális kínálatát ajánljuk. Online megtekinthető többek között a Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyáyszkyig és a Magyar tájak című kiállítás, a Remekművek az oktatásban menüpont alatt interaktív módon ismerkedhetünk meg néhány jelentős festménnyel, péntekenként pedig online tárlatvezetésen vehetünk részt. A Digitális Múzeum linkje: https://mng.hu/muveszet-otthonrol/


Számos, a Magyar Nemzeti Galériában őrzött műtárgy leírással együtt megtekinthető a Google Arts and Culture projekt adatbázisában is: https://artsandculture.google.com/partner/hungarian-national-gallery

14. Dezember 2020 | Veröffentlicht von goerbeta | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Zoom Café Hungarologie

Kedves Diákok!
Fontosnak tartjuk, hogy akármennyire is lefoglal minket a sok tanulnivaló és a távoktatáshoz való alkalmazkodás, legyen alkalmunk beszélgetni egymással az egyetemi élet kihívásairól és a minket foglalkoztató kérdésekről.
A személyes találkozót sajnos nem tudjuk pótolni, de a tapasztalatcseréhez és a kötetlen beszélgetés-hez tökéletes plattformot biztosít a Zoom.
Ezért december 3-án 18 órakor újra összegyűlűnk egy virtuális találkozó keretében.
Várunk mindenkit szeretettel!
Mikor: 2020. december 3-án, 18 h
Hol: https://huberlin.zoom.us/j/89575444271?pwd=NkJHMWFLTmcxNk5uR1ZJKzRpdkN5QT09
Meeting-ID: 895 7544 4271
Passwort: 826815
Ha kérdésetek van, forduljatok nyugodtan hozzánk:
Annabella: juhaszan@hu-berlin.de
Indira: hajnacsi@hu-berlin.de

Liebe Kommiliton*innen!
Sosehr uns Studieninhalte und die Gewöhnung an die digitale Lehre in Trab halten, fehlen die Unterhaltungen im Flur, die vielsagenden Blicke, das spontane Schwätzchen vor und nach den Seminaren. Aus diesem Grund dachten wir an einen virtuellen Nachholversuch, sofern dieser
möglich ist.
Den direkten Kontakt können wir leider nicht ersetzen, aber für Austausch sowie ungezwungene Gespräche ist Zoom als Plattform perfekt geeignet. Somit laden wir euch am Donnerstag den 3. Dezember um 18:00 Uhr herzlich zu einem Zoom-Treffen ein, um ein bisschen zu quasseln und uns über positive sowie negative Erfahrungen auszutauschen.
Wir freuen uns auf euch!
Wann: 3. Dezember 2020 18 Uhr
Wo: https://huberlin.zoom.us/j/89575444271?
pwd=NkJHMWFLTmcxNk5uR1ZJKzRpdkN5QT09

Meeting-ID: 895 7544 4271
Passwort: 826815
Bei Fragen wendet euch bitte gerne an uns:
Annabella: juhaszan@hu-berlin.de
Indira: hajnacsi@hu-berlin.de

30. November 2020 | Veröffentlicht von h0331dvg | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Szilárd Borbély im Kindler Literaturlexikon | Borbély Szilárd a Kindler Literaturlexikon-ban

Die Online-Ausgabe des Kindler Literaturlexikons wird ständig erweitert, neu erschienen ist ein Artikel von József Krupp über Szilárd Borbély. Das digitale Kindler Literaturlexikon ist in der Bibliothek der HU verfügbar.
A Kindler Literaturlexikon online kiadása állandóan bővül: nemrégen jelent meg Krupp József Borbély Szilárdról szóló cikke. A digitális Kindler Literaturlexikon a HU könyvtárában hozzáférhető.

27. November 2020 | Veröffentlicht von h0331dvg | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit ,

Egy fordító műhelytitkai / Geheimnisse aus der Übersetzerwerkstatt

Milyen elvek alapján hozza meg a fordító a döntéseit? Milyen szöveghagyományok hatnak a fordítás folyamatában? Hogyan ültethető át egy szöveg más nyelvre úgy, hogy a célnyelvi irodalmi-nyelvi hagyományba is beleilleszkedjen? Karl-Ove Knausgård Harcom című regényfolyamának magyar fordítása kapcsán Patai Bence enged izgalmas bepillantást a fordítói munkafolyamatba: https://1749.hu/flow/muhelynaplo/kuzdelmeim-i-egy-mufordito-megprobaltatasai-knausgard-vilagaban.html

Welche Prinzipen liegen übersetzerischen Entscheidungen zugrunde? Welche textuellen Traditionen wirken sich auf den übersetzerischen Prozess aus? Wie kann ein Text so in eine andere Sprache übertragen werden, dass er sich auch in die literarisch-sprachliche Tradition der zielsprachlichen Kultur einfügt? Anhand seiner ungarischen Übersetzung von Karl-Ove Knausgårds Romanzyklus Min Kamp gewährt Bence Patai spannende Einblicke in den Arbeitsprozess eines Literaturübersetzers https://1749.hu/flow/muhelynaplo/kuzdelmeim-i-egy-mufordito-megprobaltatasai-knausgard-vilagaban.html

24. November 2020 | Veröffentlicht von goerbeta | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Sajtó és ideológia a hatvanas években | Presse und Ideologie in den sechziger Jahren

online konferencia november 25-én | Online-Konferenz am 25. November (in ungarischer Sprache)

24. November 2020 | Veröffentlicht von h0331dvg | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Jupiter’s Moon

Der Film Jupiter’s Moon von Kornél Mundruczó ist bis Sonntag, den 22.11. in der Mediathek von ARTE zu sehen: https://www.arte.tv/de/videos/063586-000-A/jupiter-s-moon/

Mundruczó Kornél Jupiter holdja c. filmje november 22-ig (vasárnapig) látható az ARTE mediatékájában: https://www.arte.tv/de/videos/063586-000-A/jupiter-s-moon/

22. November 2020 | Veröffentlicht von goerbeta | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Zum Nachhören: Die Akademie der Künste erwirbt Péter Esterházys Nachlass

Die Akademie der Künste hat Péter Esterházys Nachlass erworben. Wie es jetzt weitergeht, verrät Werner Heegewaldt, der Direktor des Akademie-Archivs, im Deutschlandfunk Kultur.

A berlini székhelyű Művészeti Akadémia megvásárolja Esterházy Péter írói hagyatékát. A Deutschlandfunk Kultur beszélgetése Wernen Heegewaldttal, a Művészeti Akadémia archívumának igazgatójával.

https://www.ardaudiothek.de/fazit-kultur-vom-tage/108-archivkisten-fast-50-arbeitsjahre-der-esterh-zy-nachlass-in-berlin/82832584

19. November 2020 | Veröffentlicht von h0331dvg | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit , ,