Archiv für Januar 2021

Ferenc Kiefer (1931-2020)

Im November 2020 ist Professor Ferenc Kiefer gestorben, eine große, international anerkannte Persönlichkeit der ungarischen und der allgemeinen Sprachwissenschaft. Sein Forschungsinteresse galt in erster Linie der formalen Syntax, der Semantik und der Pragmatik. Seine Beiträge und Bücher zur Theorie der Präsuppositionen, zu den formalen und semantischen Zusammenhängen des Aspekts sowie zur Natur von Wortzusammensetzungen machten ihn zu einem der international bekanntesten Experten auf diesen Gebieten. Vor einigen Jahren besuchte Professor Kiefer auch unser Institut, um vor einem interessierten Publikum aus Hungarolog*innen, Slawist*innen und Linguist*innen einen Gastvortrag auf Deutsch über die Rolle der Verbalpräfixe in der Aspektmarkierung zu halten. Die Bibliographie seiner Arbeiten ist hier zugänglich: http://www.nytud.hu/depts/tlp/kiefer/publist.html. Wir erinnern an Professor Kiefer mit einem seiner Beiträge, in dem er die Zusammenhänge zwischen Wortbildung und Aktionsart aus areallinguistischer Perspektive untersucht: http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/kiefer/areapdf.pdf.

2020 novemberében elhunyt Kiefer Ferenc professzor, a magyar és az általános nyelvészet nemzetközileg elismert, nagy alakja. Kutatói érdeklődése elsősorban a formális mondattan, jelentéstan, pragmatika területére terjedt ki. Az előfeltevések elméletéről, az aspektus formai és jelentéstani összefüggéseiről, a szóösszetételek természetéről írott munkái e területek egyik legjobban ismert nemzetközi szakértőjévé tették. Kiefer professzor évekkel ezelőtt intézetünkben is járt, meghívott előadóként az igekötők aspektusjelölő szerepéről tartott előadást német nyelven, hungarológusokból, szlavistákból, általános nyelvészekből álló érdeklődő közönség előtt. Műveinek bibliográfiája az alábbi linken érhető el: http://www.nytud.hu/depts/tlp/kiefer/publist.html. Kiefer professzorra egy, a szóképzés és az akcióminőség összefüggéseit areális nyelvészeti szempontból vizsgáló tanulmányával emlékezünk: http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/kiefer/areapdf.pdf.

29. Januar 2021 | Veröffentlicht von goerbeta | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein

Ungarischer Humor auf Deutsch / Magyar humor németül

»Geld oder Leben!«

»Leben!«

Der Straßenräuber mit dem Revolver erschrak und wich zurück. Nie zuvor hatte ein Angreifer dergleichen vernommen, obwohl diese seine Aufforderung bereits unzählige und unselige Male unter der Sonne erklungen war. Die schussbereite Waffe zitterte in der Hand des ratlosen Kriminellen … Ruhig hob sein Opfer die Hände hoch, wie jemand, dem es gleich ist, wie ihm geschieht.

Hinsichtlich von Ouvertüre bis Ausklang handelte es sich hier um das sonderbarste und traurigste Kriminalmusical aller Zeiten.

Schauplatz: San Francisco, Oakland.

Autor: Das Leben.

Personen: Ein nervöser Wegelagerer, ein lebensmüdes Opfer, einige Matrosen, Polizisten, Gendarmen, kein Volk.

Mit diesen in Ungarn berühmt gewordenen Worten beginnt Jenő Rejtő seinen Roman Ein Seemann hieß Marita. Mit seinen Kabarett- und Bühnenstücken und seinen Romanen, die er oft unter dem Pseudonym P. Howard veröffentlichte, wurde Rejtő zu einem der populärsten Vertreter und zugleich zum Erneuerer der Unterhaltungsliteratur der Zwischenkriegszeit. Unzählige Male wurden seine etwa 50 Romane verlegt, seine Parodien auf das Genre des Abenteuerromans, oft absurd überdreht und mit grotesken Sprachwitzen übersät, erfreuen sich bis heute ungebrochener Popularität. Der Berliner Elfenbein Verlag gibt seit 2004 die auch für Übersetzer anspruchsvollen Texte in einer Reihe heraus. Der neueste Band mit dem Titel Ein Seemann hieß Marita ist 2020 erschienen. Auch für Sprachlerner interessant könnte ein Vergleich des Originaltextes (Link in der Ungarischen Digitalen Bibliothek hier) mit der deutschen Version sein. Kurzinfo zum Buch: https://www.elfenbein-verlag.de/

– Pénzt vagy életet!

– Életet!

A revolveres merénylő ettől a választól úgy megijedt, hogy visszahőkölt. A számtalanszor elhangzott támadó felszólításra, amióta a világ világ, először hangzott el a fenti válasz. A rabló lövésre kész pisztolya megrezdült a kezében, és egyszerűen nem tudta, hogy mit tegyen. A megtámadott egyén két karját nyugodtan felemelte, mint akit nem érdekel, hogy mi lesz.

Ez volt lefolyását és befejezését tekintve minden idők legkülönösebb és legszomorúbb bűnügyi komédiája. Színhely: San Francisco, Oakland. Írta: az élet.

Személyek:

Egy ideges útonálló.

Egy rezignált áldozat.

(Katonaság, néptelenség.)

Rejtő Jenő A megkerült cirkáló című regényének híres kezdősorai ezek. Rejtő (írói álnevén P. Howard) a két világháború közötti időszak népszerű írója, kabaré- és színpadi szerzője, a szórakoztató irodalom képviselője és megújítója volt. Mintegy ötven regénye számtalan kiadást ért meg, abszurd humorba hajló, groteszk, nyelvi humorral megírt kalandregény-paródiái máig töretlen népszerűségnek örvendenek. A berlini székhelyű Elfenbein Verlag 2004 óta megjelenő sorozatában németül adja ki a fordító elé is nagy kihívásokat támasztó szövegeket. A legújabb kötet, a Megkerült cirkáló 2020-ban jelent meg Ein Seemann hieß Marita címmel. Nyelvtanulók számára is érdekes lehet a Magyar Elektronikus Könyvtárban megtalálható az eredeti szöveg (link) és a német változat összehasonlítása. Ismertető a könyvről: https://www.elfenbein-verlag.de/

25. Januar 2021 | Veröffentlicht von goerbeta | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein