Archiv für März 2021

Neuerscheinung | megjelent: Ovid-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung

[Klappentext] Seit seiner Genese vor mehr als 2000 Jahren gehört das vielfältige Werk Ovids zu den einflussreichsten der europäischen Literatur. Das vorliegende Handbuch will einen ebenso sachlich-informierenden wie theoretisch-orientierenden Einblick in das Œuvre Ovids, die Wege seiner Erforschung und seine vielfältige Rezeption geben. In essayartigen Beiträgen zu den Kontexten und Voraussetzungen, den Themen und Konzepten  der von Ovid verfassten Literatur und der in ihr aufgeworfenen Fragen sollen interessierte Laien ebenso Antworten finden wie Ovid-Experten neue Anregungen beziehen können.
Mehrere Artikel in diesem Handbuch stammen von József Krupp, unter anderem der Abschnitt über Narziss mit einem Absatz über den ungarischen Dichter János Marno. Das Ovid-Handbuch ist in der Universitätsbibliothek der HU als online-Ressource verfügbar.

2000 évvel ezelőtti keletkezése óta Ovidius sokrétű műve az európai irodalom legnagyobb hatású alkotásaihoz tartozik. Jelen kézikönyv éppúgy tárgyilagos és tájékoztató mint elméletileg orientáló betekintést szeretne nyújtani Ovidius művébe, miközben ennek a műnek a kutatásához vezető utakról valamint gazdag recepciójáról is szól. Az Ovidius műveinek kontextusairól és előfeltételeiről, témáiról és koncepcióiról szóló esszészerű tanulmányok és az ezekben felvetett problémák választ adnak az érdeklődő laikusok kérdéseire, de  a szakértők számára éppúgy tartalmaznak gondolatébresztőket.
A kötet több cikkét Krupp József is írta, aki többek között Nárciszról írva Marno János műveire is kitér.
A kézikönyv a Humboldt-Egyetem könyvtárában elektronikusan hozzáférhető.

Melanie Möller (Hg.): Ovid-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Metzler 2021.

29. März 2021 | Veröffentlicht von h0331dvg | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit ,

A lírai hang túloldalai / József Attila-olvasatok

https://www.youtube.com/watch?v=P_0zuLvDMRA

A konferencia tárgyalja József Attila költői életművének minden szakaszát, alapvetően poétikai-retorikai kérdések mentén – továbbá nyelv- és szövegelméleti, valamint költészettörténeti síkokon – vizsgálja az életmű mai újraolvashatóságának egyes irányait, alkalmanként összehasonlító irodalomtudományi horizontban. Eközben kísérletek történnek József Attila költészetének interdiszciplináris értelmezésére is, többek között nyelvészeti, médiaelméleti vagy antropológiai összefüggésekben.

Die Rückseiten der lyrischen Stimme. Attila-József-Lektüren

Thema der Konferenz sind alle Abschnitte von Attila Józsefs Lebenswerk. Vor allem entlang poetisch-rhetorischer Fragen sowie auf sprach- und texttheoretischer sowie dichtungsgeschichtlicher Ebene werden einzelne Richtungen heutiger Wiederlesbarkeit des Lebenswerkes untersucht, teilweise in vergleichendem literaturwissenschaftlichen Horizont. Dabei werden Versuche unternommen, die Attila Józsefs Lyrik interdisziplinär zu interpretieren, unter anderem in sprachwissenschaftlichen, medientheoretischen oder anthropologischen Kontexten.
Die Konferenz findet in ungarischer Sprache statt.

Program | Programm (auf Ungarisch)

19. März 2021 | Veröffentlicht von h0331dvg | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit , ,

Berlinben a lélek – Die Seele in Berlin

Dr. Hegedűs Rita a Humboldt-Egyetemen folyó magyarnyelv-oktatásról.

Dr. Rita Hegedűs über den Ungarisch-Unterricht an der Humboldt-Universität (auf Ungarisch).

9. März 2021 | Veröffentlicht von h0331dvg | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit

Zum Nachhören: Ungarn im Berlin der 1960er Jahre

Thomas Sparr: Budapester Straße. Von Ungarn im Berlin der 1960er Jahre.
Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Berliner Weltliteraturen“ an der FU Berlin.

Die anderen Vorträge der Reihe sind hier nachzuhören.

1. März 2021 | Veröffentlicht von h0331dvg | Kein Kommentar »
Veröffentlicht unter Allgemein