• Institut für Slawistik und Hungarologie
    • Sprachpraxis Polnisch

Pisać po polsku

Droga czytelniczko, drogi czytelniku!

Tu powstaje blog grupy studentek i studentów polonistyki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, uczestniczących w semestrze letnim 2020 w zajęciach pt. „Schreib- und Diskussionskurs Polnisch“.

Poruszane będą najróżniejsze tematy – od zmian, które w naszym życiu czyni obecna pandemia, do recenzji literackich i filmowych.

17. April 2020 | Veröffentlicht von Jan Conrad